Renungan dan kajian kaum beriman (Muslimin) 1 .Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukan suatu perniagaan yang dapat menyelelamatkan kamu dari azab yang pedih? ( Ash Shaff : 10 ) 2 .Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika mengetahuinya. ( Ash Shaff :11 ) 3 . Perumpamaan ( nafkah yang dikeluarkan oleh ) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butur, pada tiap-tiap butir : seratus biji, Allah melipat gandakan ( ganjaran ) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas ( kurnia-Nya ) lagi Maha Mengetahui.( Al-Baqarah : 261 ) 4 .Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ( menjadi ) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah mendengar lagi Maha Mengetahui.( At-Taubah : 103 ) 5 . Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat : sesungguhnya kami kembali ( bertaubat ) kepada Engkau. Allah berfirman : “siksa-Ku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.”

Iklan